Zondag 13 november Zondag 13 november


Zendingsdienst  en schoenendoosactie
 
De zendingsdienst belooft een bijzondere en waardevolle dienst te worden voor jong en oud.
Uit de Bijbel gaan we lezen over Jozef. Niet Jozef van Maria en de vader van Jezus – die komt in december vast weer voorbij –, maar Jozef de zoon van aartsvader Jakob. Deze Jozef was een dromer, op die manier dat hij dromen droomde en deze ook vertelde aan anderen. Dat bracht hem enorm in de problemen. Later kreeg hij weer te maken met een droom, nu die van een ander. En nu bracht die droom Jozef juist veel goeds. Wat waren dat dan eigenlijk voor dromen die Jozef droomde? Lijken ze op onze eigen dromen? En hebben goedgevulde schoenendozen ook iets te maken met Jozef, en met dromen? Hier komen we in deze dienst vast meer over te weten. Op tijd de wekker dus, op deze zondag, de schoenendoos mee, en dan heerlijk verder dromen in de kerk!
Tijdens de dienst is er in het Lokaal een muzikale workshop voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Anne Martin Koree. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken.

Met de schoenendoosactie dragen we als gemeente en dorp bij aan het zendingswerk. Deze actie is nog steeds nodig. Ook nu nog leeft één op de twee kinderen wereldwijd in armoede. De slogan is ook dit jaar 'Voor jou van mij'. God vraagt van ons om onze welvaart te delen met kinderen die waarschijnlijk nog nooit een cadeautje gehad hebben. Samen laten we zien dat er iemand op de wereld is, die aan hen gedacht heeft.                                                                                                               
Een vriendelijk verzoek om geen geld of gevulde enveloppen voor de vervoerskosten van de schoenendozen in- of op de schoenendozen te doen, maar in de daarvoor bestemde bak bij de uitgang. Uw bijdrage overmaken  mag ook op IBAN rekeningnummer NL39 RABO 0144 7974 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Anjum onder vermelding van ‘schoenendoosactie’.                                                                                                                          
Bent u niet in de gelegenheid de dienst bij te wonen maar wilt u wel graag een schoenendoos vullen? Inleveren mag ook op maandagmiddag 14 november as. tussen 17.00 en 18.00 uur in de Michaëlkerk.
terug