Contactgegevens ContactgegevensAlgemeen postadres:

Protestantse gemeente Anjum
Tsjerkepaed 1, 
9133 MG  Anjum
Ibannummer: NL70 RABO 0143 8360 21
e-mail: info@pganjum.nl

Adres gegevens kerk:
Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2

Predikant: Ds. W.J. van Dijk
De Leijen 48, 9231 HD Surhuisterveen
Tel.: 0512-355640
email: wabejanvandijk@live.nl

Voor informatie kunt u terecht bij: 

Voorzitter:
Dhr. H. Tilma
e-mail: hendriktilma@gmail.com
Tel.: 0519-321282

Scriba:
mw. J. van der Kooi
email: scriba@pganjum.nl
Tel.: 06 27397304

Preekvoorziener:
mw. S. Tilma-Talsma
email: tilma-talsma@hotmail.com
Tel. 0519-321667

Webmaster:
J. Koree
e-mail: website@pganjum.nl

terug