Welkom

Welkom
Welkom op site van de Protestantse gemeente te Anjum De protestantse gemeente van Anjum is ontstaan in 2009 door fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Hierdoor ontstond er een gemeente van 750 leden. De Protestantse Gemeente Anjum maakt deel uit van Gods wereldwijde kerk en wij voelen ons verbonden met het Joodse volk Israel. Wij vertrouwen op de beloften van God, willen Jezus Christus volgen en geloven dat de Heilige Geest ons bemoedigt. Het evangelie is de verkondiging van de Gekruisigde: Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. Wij belijden de Heilige Schrift als enige bron en norm van verkondiging en dienstbaarheid. Op zondag is er één eredienst in de Michaëlkerk of de MFA De Dobbe en door de week zijn er diverse activiteiten. U bent van harte welkom!

 
terug