Wijkindeling Wijkindeling


WIJK 1


Dhr. R. Boscha en mw. S. Boscha-Elzinga
Holdingastrjitte 1A, 9133NE
0519-321852 / rienkboscha@hotmail.com
Omtinkers voor deze wijk zijn: 
Freerk Swart en Rennie Iedema

De Singel

Terpsterwei
--------------------------------------------------------------------

WIJK 2            

Mw. R. Streekstra-Dijk
Skânserwei 22, 9133 DV Anjum
0519-321478 / 06-83000947 / pknwijk2@gmail.com
Omtinkers voor deze wijk zijn:
Anneke Jansma en Thea Zijlstra
           
Burmaniastrjitte
--------------------------------------------------------------------
 
WIJK 3

Vacant
Aanspreekpunt voor deze wijken is ds. W.J. van Dijk
De Leijen 48, 9231 HD Surhuisterveen
Tel.: 0512-355640
email: wabejanvandijk@live.nl
Omtinkers voor deze wijk zijn:
Jannie Lei, Lieneke Visser en Clara Werkhoven

Pheiferbuorren

Tsjerkestrjitte

Foarstrjitte

Skeanepaad

Rederijwei

Feart

Brouwerswei
--------------------------------------------------------------------

WIJK 4

Dhr. A. Koree
Sylsterwei 1, 9133 DH Anjum
0519-321892 / oanekoree@hotmail.com
Omtinkers voor deze wijk zijn:
Afke Hiemstra en Etty Faber

Mûnebuorren
 
Ieldobbewei

De Loanen

Gerniersstee

Skeanewei

Holdingastrjitte – oneven huisnummers
--------------------------------------------------------------------
WIJK 5

Mw. L. van der Deen
Healbeamswei 12, 9133DP Anjum
06-40325945
Omtinker voor deze wijk zijn:
Andries en Hillie Postma

Stiemsterwei

It Hoarnleger

Buorfinne

Hearrewei

Bumaleane

Holdingastrjitte – even huisnummers
--------------------------------------------------------------------

WIJK 6 en 7

Dhr. H. Tilma
De Singel 17, 9133NH Anjum
06-20120635 /  hendriktilma@gmail.com
Omtinkers voor deze wijk zijn:
Geert Boscha en Lize Tilma

Sylsterwei

Teardwei

Munnikhústerwei

Esonbuorren

Esumasyl

Healbeamswei

Skânserwei

Oostmahorn

Toxopeuswei
           
Bantswei

Alddyk


Boltawei

Lauwersoog
--------------------------------------------------------------------

Bewoners van zorginstellingen en verpleeghuizen zijn ingedeeld in de diverse wijken.

Namens de kerk zullen de gemeente leden in de Skûle met regelmaat bezocht worden door:

Nelie Koree en Eelkje Turkstra

 
terug