Zendingsdienst 1 maart Zendingsdienst 1 maart

Op zondag 1 maart vindt de eerste Zendingsdienst van dit jaar plaats. Deze dienst wordt volledig verzorgd door het  gospelkoor The Young Christian Singers. Het thema van deze dienst is: ‘Forgiven’ en hiermee geven zij opnieuw betekenis aan Pasen. Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen. De kinderen zijn eerst van harte welkom in de dienst en zullen voor de overdenking met de leiding naar de kinderkerk gaan. Dit betekent dat er deze zondag niet de gehele dienst kinderkerk is, zoals we normaliter wel gewend zijn de 1e zondag van de maand. De dienst begint om 9:30 uur en vindt plaats in MFA de Dobbe. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. Wij nodigen een ieder van harte uit deze Zendingsdienst bij te wonen. Wees welkom!
terug