Wijziging locatie kerkdienst 20 juni Wijziging locatie kerkdienst 20 juni
Nu de verruimingen van de coranapandemie zijn ingegaan, is er zondag 20 juni weer een kerkdienst in MFA De Dobbe. Van harte welkom ! Namens de kerkenraad.
terug