Weer samenkomen als gemeente. Weer samenkomen als gemeente.


Geachte gemeenteleden,
Afgelopen maart moesten we noodgedwongen besluiten de kerkdeuren te sluiten. We dachten en hoopten toen dat dit voor korte tijd zou zijn, maar helaas is het Covid-19 virus nog steeds actief en laaien de besmettingen zelfs weer op. Voorzichtigheid is daarom nog steeds geboden.                                                                                                       De afgelopen maanden hebben we gelukkig wel elke zondag een online-dienst kunnen volgen vanuit de Michaëlkerk, mede te danken aan de samenwerking met de predikanten en gemeentes om ons heen en de inzet van onze eigen vrijwilligers. Heel veel waardering en dank daarvoor. We willen nu toch graag – met inachtneming van alle voorschriften – proberen weer samen te komen als gemeente. Velen van u hebben dat node gemist. 
Op zondag 23 augustus hoopt ds. Van Dijk voor te gaan in de dienst, die zal worden bijgewoond door kerkenraad en kerkrentmeesters. Er zal dan worden gekeken wat de beste en veiligste manier is om de diensten vorm te geven. Zondag 30 augustus wordt u als gemeente voor het eerst weer uitgenodigd de dienst bij te wonen. Gezien de omstandigheden is er  voor gekozen de diensten voorlopig te houden in de Michaëlkerk.                                           

Daarbij gelden de volgende voorschriften:
  • Gelet op de anderhalve meter afstand regeling, beschikbare ruimte en ventilatiecheck kunnen er rond de 45 kerkgangers worden toegelaten en mag er (in beperkte mate) worden gezongen.
  • U wordt bij de ingang van de kerk welkom geheten en uw zitplaats gewezen door één van de aanwezige kerkrentmeesters.
  • Uw naam wordt bij binnenkomst geregistreerd  en u wordt (verplicht) gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen: verkouden, benauwdheidsklachten, koorts, contact met mensen met klachten.
  • Er wordt niet gecollecteerd en u wordt verzocht het gebruikelijke pepermuntje niet aan elkaar door te geven. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken, zoals u de laatste maanden al gewend bent te doen.
  • Na afloop van de dienst verlaat u met inachtneming van anderhalve meter en op aanwijzing van diegenen die u ook uw plaats hebben gewezen de kerk.
  • U wordt verzocht buiten niet in groepjes te blijven staan voor een praatje, al hoe graag we dat ook willen.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn of op een andere manier in een risico-groep vallen, beslissen zelf of ze de dienst willen bijwonen. Uiteraard worden de diensten ook nog gewoon uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Namens de kerkenraad, Anneke Visser (voorzitter)
terug