Uitnodiging 14 februari 2016 Uitnodiging 14 februari 2016
Aan alle (oud)dorpsgenoten en belangstellenden


 
Bent U, ben jij er deze keer weer bij?
We begroeten U, jou, graag.
Was U erbij?


Toen de nieuwe moderne kerk in gebruik werd genomen? Of misschien ook toen de oude kerk door brand werd verwoest? We zijn nu weer tientallen jaren verder. Het nieuwe gebouw van toen is dringend aan onderhoud/vervanging toe.
Onze kerkelijke gemeente gaat afstand doen van dit gebouw en het in handen geven van de Stichting Multifunctioneel Centrum Anjum. Deze stichting wordt gedragen door het hele dorp en zal investeren in vernieuwing en onderhoud, zodat er voorzieningen worden gerealiseerd  die ten goede komen aan de hele gemeenschap.
Als alles volgens plan verloopt zal de overdracht begin maart plaatsvinden.
 
Dat betekent dat de laatste eredienst wordt gehouden D.V.14 februari.
Een dienst met speciaal aandacht voor het huis wat zolang ons kerkelijk thuis was.
Een dienst waarin we terugdenken aan ingrijpende gebeurtenissen die we hebben beleefd.
Waarin we vieren dat we in alle vrijheid God konden loven en prijzen in lied en woord. Met orgelklanken, koren, praise bands en fanfare.
Na de eredienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie met iets lekkers  een beamerpresentatie bij te wonen. Beelden en verhalen doen herinneringen weer herleven.
Na de koffie kunt u een drankje nemen, en nog even een ronde maken door het gebouw. Gastheren/ dames verwelkomen u bijzonder hartelijk.
 
Het afscheid is trouwens niet definitief. Na de verbouwing komen we  terug in de kerkzaal.
Niet weer als eigenaar, maar nu als huurder. Niet meer de zware last van onderhoud, maar naar hartenlust gebruik maken van de faciliteiten die nodig zijn voor het gemeentewerk.
Daarom zullen onze kerkelijke gebruiksvoorwerpen en de oude Statenbijbel worden verzameld in onze z.g. “schatkist”. Om te zijner tijd weer volop gebruikt te kunnen worden. 
 
Wat zou het fantastisch zijn als velen van U aanwezig zijn bij deze dienst.
Vriendelijk verzoek: wilt u mensen die niet meer in Anjum wonen op de hoogte stellen van deze gebeurtenis? Zodat velen in de gelegenheid zijn dit moment met ons te beleven.
Heeft u vervoer nodig? Even een berichtje naar uw wijkouderling en u wordt tijdig opgehaald.
 
 
Uitnodiging
Zondag 14 februari
De Bron Mounebuorren 11  Anjum 9.30 uur.
Ds. T. Engelsma
Muzikale verrassingen
Onderling bijpraten
Fototentoonstelling
Beamerpresentatie met verhalen.
Rondleiding door gebouw
 
Namens de PKN gemeente te Anjum, Gerben Dijkstra (06-15432008)
terug