Tienergroep 30 november Tienergroep 30 november
Regels. Thuis zijn die er, en op school ook. Soms lastig, maar meestal met een goede bedoeling. Zoals bijvoorbeeld:  tassen inpakken voor je kleine broer naar bed gaat. Anders wordt hij weer wakker door jouw lawaai. Of op tijd naar bed. Gewoon omdat je de volgende dag weer fit moet zijn.
Zo heeft God ook regels gegeven aan zijn volk.
Dat gebeurde op een speciaal moment. Nadat het volk van Israël jarenlang onderdrukt was in het land Egypte had God ervoor gezorgd dat hier een einde aan kwam. Als vrije mensen waren ze nu onderweg naar het land Kanaän. Daar maakt God zijn regels bekend. Tien regels zijn het. Over de omgang met God, die het leven heeft gegeven, en over de omgang met andere mensen. Regels met goede bedoelingen. Eerbied voor God, de grote Bevrijder, geen andere goden, ook niet bidden voor beelden, niet zomaar de naam van God overal bij halen, één dag per week apart houden voor uitrusten en God eren.  Respect voor je ouders, niemand vermoorden, niet met andermans vrouw of man gaan, niet stelen en afblijven van dingen die van een ander zijn.  
In de grote bibliotheek van de bijbel staan nog veel meer regels.  Vooral in de boeken van de wet en de profeten.  Mozes krijgt een samenvatting in tien woorden.
Later heeft Jezus het nog makkelijker gezegd. De eerste en belangrijkste regel is:  De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: van de mensen om je heen moet je net zoveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.
terug