Tienergroep 16 november Tienergroep 16 november
Op tafel liggen veel verschillende bijbels. Meegenomen door iedereen. Er zijn hele mooie met weinig letters en veel plaatjes. Heel geschikt om voor te lezen aan kleine kinderen. Ook bijbels met extra uitleg in speciale vakjes. Meer een studiebijbel dus. Zo een die je mee kan krijgen als je de basisschool verlaat. Een oude met ouderwetse woorden. En ook een moderne in gewone taal.
Waarom zijn er zoveel soorten? Dat komt omdat de bijbel een heel belangrijk boek is. Het gaat over wat mensen hebben ervaren van God. Eigenlijk leer je op deze manier God zelf kennen. Je kunt ook zeggen dat de bijbel de boodschap van God is.  Zo belangrijk, dat over de hele wereld mensen graag een bijbel willen kopen die ze kunnen lezen.
Wij gaan even de Griekse en Hebreeuwse letters bekijken en ontcijferen. Een hele klus.
Daarna gaan we naar De Bron. Eelkje Kempenaar vertelt over het doopvont, het orgel, het knielbankje, de paaskaars met de nagels en de avondmaalsspullen. Iedereen mag even op de preekstoel staan. Ook de betekenis van het wandkleed wordt uitgelegd. En in de oude bijbel op de tafel mogen we bladeren. Freerk Swart laat de camera zien en het kastje met alle techniek.
Dan gaan we even op bezoek in de consistorie. De vergaderzaal van de kerkenraad. Hendrik Tilma is blij dat we gekomen zijn en legt uit dat er veel verschillende ambten in het kerkbestuur zijn. De dominee regelt dingen, preekt, gaat op bezoek bij mensen en heeft heel veel bijbelstudie gedaan.
Tilma legt ook uit wat een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester doet. Iedereen is even belangrijk. Een hele rij foto’s van alle dominees hangt aan de wand. Alleen dominee Keizer wordt herkend. De kluis is natuurlijk heel solide, en de kleedkamer voor dominee is erg grappig, want er staat nog een hobbelpaard voor de kinderoppas in. We hebben veel gezien en gehoord. Misschien kunnen we later nog eens meehelpen met werk in de kerk. Met een lekker snoepje van Eelkje Kempenaar gaan we op weg naar huis.
Volgende keer: 30 november. Dan gaat het over VRIJHEID, BLIJHEID.
terug