Themadienst 13 maart " Offering" Themadienst 13 maart " Offering"


Al vele jaren brengt Gospelkoor The Young Christian Singers een speciale themadienst rond de Lijdenstijd en Pasen. Een belangrijke periode uit de Bijbelse geschiedenis. 3 Jaar geleden waren ze ook bij ons bezoek met de themadienst " Grace". Een  indrukwekkende dienst die in het teken stond van Pasen vanuit het perspectief van Petrus.
The Young Christian Singers hebben een nieuwe themadienst ontwikkeld en dit was voor ons reden genoeg om ze opnieuw bij ons uit te nodigen. De dienst gaat over Jezus, God's eigen Zoon die mens is geworden en naar ons toe is gekomen. Niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Hij heeft daarbij zelfs zijn eigen leven gegeven. Hij is gestorven, zodat wij mogen leven. Hij vraagt ons in dankbaarheid te leven en onszelf niet belangrijker te vinden dan onze naaste.
Een prachtige themadienst met (samen)zang, muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen en een korte meditatie.
Ook de kinderen zijn van harte welkom. Gezien het programma zal er geen kindernevendienst zijn.
Na de dienst nodigen we iedereen van harte uit in het Lokaal om, onder het genot van een bakje koffie met iets lekkers erbij, na te praten over de dienst.

Zendings- en Evangelisatiecommissie
terug