Terugblik Zendingszondag 2018 Terugblik Zendingszondag 2018


Op deze zondag hadden we een gast in ons midden: Gloria Verdina uit Indonesië, een studente in de theologie aan de PThU te Groningen. Zij doet daar een masterjaar en hoopt in augustus weer (met de mastertitel op zak) naar haar thuisland te vertrekken. Een inspirerende dienst was het, waarin we een filmpje zagen over Indonesië en haar politieke en religieuze toestand. Gloria vertelde hier zelf ook over en nam deze gedachten mee in haar uitleg van Johannes 12:20-33. Christenen vormen op veel plaatsen in Indonesië een minderheid, die in de afgelopen jaren steeds meer wordt bedreigd door radicale moslims. Ook haar thuisgemeente heeft onder grote spanning en druk geleefd, en nog steeds, maar is tot nu toe behouden gebleven. Wat er ook gebeurt, welke strijd je ook te strijden hebt (die is in Indonesië weer anders dan hier), de Heer zal je niet loslaten, maar je uiteindelijk overeind helpen en je met Jezus verhogen, zo was haar bewogen getuigenis. We hebben mooie liederen gezongen en ook Gloria zong nog een lied voor ons (in het Bahasa). De Protestantse Gemeente van Anjum is dankbaar voor haar komst en wenst haar Gods zegen toe op al haar wegen in de toekomst.
terug