Terugblik bevestiging / afscheid ambtsdragers Terugblik bevestiging / afscheid ambtsdragers


'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' (Lied 770 uit Opwekking)

Deze woorden stonden centraal in de dienst van zondag 20 september.
De schriftlezing uit Exodus 3 de verzen 1 – 15 werd gelezen door Linda van der Deen.
In de preek werd een herkenbare vergelijking gemaakt met Mozes, die door God bij de brandende braamstruik werd geroepen om naar Farao te gaan om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte en hiervoor terugdeinsde. God verzekerde hem echter dat Hij met Mozes zou zijn.  Zo kan God ook tot ons spreken en wij er niet aan willen. God roept mensen om met Hem en voor Hem te leven.
Er werd afscheid genomen van de ambtsdragers Afke Hiemstra-Leijstra, Jan en Eelkje Turkstra-Faber, Alexander Jelsma, Simke Zijlstra en Durk van Dellen en de wijkassistenten Andries Postma en Sijke Holwerda. Voor hun inzet waren er woorden van dank, een boeket bloemen en een blijvend aandenken in de vorm van een kaart met daarop een zegenwens. Bij Gerard de Kant, die niet aanwezig kon zijn, zal dit door de voorzitter van de kerkenraad worden bezorgd.
Bevestigd in het ambt werden als wijkouderling Hendrik Tilma, Linda van der Deen, Reinouw Streekstra-Dijk; als ouderling-kerkrentmeester Sijke Holwerda en als diaken Durkje Krol-Schreiber en Gerben Dijkstra. Na hun ja-woord kregen zij van ds. van Dijk ieder persoonlijk een tekst mee.
Ook de leiding en kinderen van de kinderkerk hadden tijdens de dienst niet stilgezeten. Voor de aantredende mensen hadden ze een vaasje met papieren bloemen gemaakt met daarop een wens.

Verdeling wijken:
Na de wisseling van ambtsdragers zijn alle wijken nu voorzien van een wijkouderling.
De wijk waarin Andries Postma tot voor kort wijkassistent was, komt onder de hoede van Reinouw Streekstra-Dijk 
De wijk van de fam. Turkstra-Faber wordt overgenomen door Linda van der Deen 
Hendrik Tilma neemt het gehele buitengebied voor rekening oftewel wijk 6 (de wijk van Afke Hiemstra-Leijstra) en wijk 7 (de gemeenteleden te Lauwersoog).
terug