Start Winterseizoen Start Winterseizoen
De startzondag ligt inmiddels achter ons en rond deze tijd kreeg u altijd een activiteitenboekje thuisbezorgd voor het winterseizoen. Via een aanmeldformulier kon u zich dan voor de diverse activiteiten aanmelden. Dit jaar wordt hiervan afgeweken. Voor de verschillende activiteiten was er altijd voldoende belangstelling maar op de bewuste avond/dag liet menigeen verstek gaan om welke reden dan ook. De kerkenraad heeft er nu voor gekozen om een activiteit kort van te voren aan te kondigen via het kerkblad zodat dit beter valt in te plannen. Ideeën vanuit de gemeente zijn hiervoor ook van harte welkom bij voorzitter, scriba of uw wijkouderling/assistent.
terug