Online kerkdiensten Online kerkdiensten


Opmerkelijk! In de laatste Geandewei stond bij veel gemeenten vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeenten geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in de Michaëlkerk te Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeenten zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, hieronder enkele suggesties.
Via het collecterooster van de landelijke PKN wordt gecollecteerd voor de diaconale doeleinden:
  • Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd
  • Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte
Maar u kunt er ook voor kiezen een bedrag over te maken naar de plaatselijke diaconie of kerk.
  • Rekeningnr. NL 39 RABO 0144 7974 61 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente Anjum
  • Rekeningnr. NL 70 RABO 0143 8360 21 t.n.v. Protestantse gemeente Anjum                  
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienst gemist:
Klik hiervoor op afbeelding.    

Zondag 5 april – Palmpasen
9.30 uur: dhr. W. Feddema (PG Hantum)
Koster: T. Visser, 321452

Donderdag 9 april – Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. L. Adema (PG Metslawier – Niawier)
Koster: W. Jansma, 321592

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag
20.30 uur: ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum)
Koster: F. Sloot, 321557

Zondag 12 april – 1e Paasdag
9.30 uur: ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)
Koster: G. Zijlstra, 321315

Maandag 13 april – 2e Paasdag
09.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339
terug