Maatregelen in verband met het corona-virus Maatregelen in verband met het corona-virus


Geachte gemeenteleden, opnieuw krijgen we te maken met maatregelen in verband met het corona-virus. Moesten we afgelopen week al besluiten om niet meer te zingen, maandag werd bekend gemaakt dat er niet meer dan 30 personen aanwezig  mogen zijn bij een dienst. We zijn dus weer gedeeltelijk aangewezen op online-diensten.
Wilt u toch graag naar de kerk dan verzoeken wij u om u op de zaterdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur aan te melden bij Anneke Visser – tel. 321334.
Het dragen van een mondkapje wordt niet verplicht, maar is vrijblijvend.
Komen er meer dan 30 aanmeldingen dan worden diegenen die teleurgesteld moeten worden alvast opgeschreven voor de volgende zondag (als ze dat willen).
Op de website van onze gemeente vindt u een bemoedigend woord geschreven door ds. Marco Batenburg, preses van de Generale Synode.

Namens de kerkenraad,
Anneke Visser, voorzitter
terug