Lockdown Corona Lockdown Corona
Hoewel het ons aan het hart gaat heeft de kerkenraad op advies van de classis besloten om de diensten vanaf zondag 20 december alleen weer online te laten plaatsvinden. Jullie zullen dit ongetwijfeld ook via de kranten hebben gevolgd.Gezien de situatie lijkt dit ons de juiste beslissing.

Vriendelijk verzoek dit bericht te delen in jullie naaste kring.
terug