Kerstbroodmaaltijd

Kerstbroodmaaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstbroodmaaltijd. Alle dorpsgenoten in de leeftijd van 70 jaar en ouder en alle alleenstaanden zijn van harte welkom. We hopen samen met u op een warme en waardevolle middag/avond.
Datum        :  zaterdag 19 december 2015
Aanvang     :  16.00 uur (tot ± 19.00 uur)
Plaats         :  de Dobbe
Aanmelden  :  tot 9 december a.s.
Uw diaconie
terug