Israëlavond 9 oktober Israëlavond 9 oktober
Het initiatief ‘Vrienden van Israël’ organiseert een Israëlavond op woensdagavond 9 oktober in De Herberg te Dokkum (Harddraversdijk 1). Inloop vanaf 19.00 uur. Programma begint om 19.30 uur. Verkooptafels van o.a. Israëlproducten zijn vanaf 19.00 uur te bezoeken. Spreker is ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Medewerking wordt verleend door Chr. Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum. Entree is gratis. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De avond is bedoeld ter bemoediging. Ds. van Velzen spreekt vanuit Romeinen 11 over het thema ‘Geënt op de edele olijf’. Iedereen, binnen en buiten Dokkum, is van harte welkom!
terug