Gemeente-uitje Gemeente-uitjeVoor het gemeente uitstapje naar het Karmelklooster te Drachten bestaat te weinig belangstelling om dit doorgang te laten vinden op zaterdag 8 juni. Voor deze speciaal voor ons gereserveerde datum moesten zich minimaal 30 personen aanmelden en dit is bij lange na niet gelukt. Maar er is nog een alternatief. Gedurende de maanden mei en juni is het Karmelklooster op woensdagmiddag open voor publiek. Voor € 10,00 wordt een rondleiding en een kopje koffie/thee met nonnenkruisje aangeboden. Groepen moeten zich van te voren wel aanmelden maar dit is niet aan aantal gebonden. Als datum is nu gekozen voor woensdag 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf parkeerterrein MFA.

Degenen die zich al aangemeld hadden worden hiervoor opnieuw benaderd. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dit alsnog doen bij voorzitter of scriba.

terug