Gebruiksplan kerkdiensten Michaëlkerk in coronatijd. Gebruiksplan kerkdiensten Michaëlkerk in coronatijd.

Afbeelding 1 is een plattegrond van de Michaëlkerk waarbij het aantal zitplaatsen zijn ingetekend rekening houdende met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

In deze opstelling is er voor maximaal 49 personen een zitplek. De banken worden om en om gebruikt. Er kunnen maximaal twee personen of één gezin (meerdere personen) plaats nemen. In de herenbanken en in de banken van de kerkenraad kunnen ook maximaal twee personen per bank plaats nemen of één gezin (meerdere
personen). De banken die niet in gebruik zijn, zijn afgesloten met wit touw. Bij de banken voor in de kerk zijn de deurtjes gesloten van de banken die niet in gebruik zijn.

Kerkgangers met een zitplaats in het koor hebben zicht op het tv-scherm voor hetgeen er op de beamer wordt getoond.

Bij de ingang van de kerk, bij de lessenaar en op de liturgie-tafel staat ontsmettingsmiddel en liggen tissues en papieren handdoekjes. Het toilet in de Michaelkerk is niet in gebruik.

De koster heet de mensen bij de ingang welkom en vraagt of zij geen Corona gerelateerde klachten hebben. Mensen met klachten worden niet toegelaten. Er is een coördinator (kerkrentmeester) die bij binnenkomst de namen en telefoonnummers van de aanwezigen noteert op de daarvoor bestemde registratielijst. Een tweede coördinator (kerkrentmeester) die op de hoogte is van de looproutes en de zitplaatsen begeleid daarna de mensen één voor één of per paar of gezin naar hun zitplaats. Na de dienst begeleidt deze persoon de mensen ook weer één voor één of per paar of gezin naar de uitgang.
Zowel de koster als de coördinatoren dragen een button met het logo van de Protestantse Gemeente Anjum zodat zij duidelijk herkenbaar zijn. Ook personen die gebruik maken van de consistorie dienen de 1,5 meter regel in acht te nemen.

Een reserveringsysteem wordt ingevoerd wanneer het maximale aantal mensen wat de kerk mag bezoeken dreigt te worden overschreden. Mensen dienen zich dan van te voren aan te melden bij een contactpersoon in de gemeente die het aantal aanmeldingen bijhoudt. Bij het maximale aantal personen hoeven voorganger, organist en
Beamteam niet meegerekend te worden Gemeentezang is toegestaan maar bij voorkeur niet te uitbundig.
Na de dienst is er geen koffiedrinken.
terug