Eerste bijeenkomst Tienergroep Eerste bijeenkomst Tienergroep
Maandagavond 2 november kwamen we bij elkaar. Het is natuurlijk even wennen de eerste keer.
We steken een kaars aan omdat we praten over gewone maar ook over bijzondere dingen. De dingen van God.
Iedereen vertelt even over zichzelf. Over gezin,  hobby's,  school en wat we graag willen in het uurtje tienergroep. En ook of we denken dat God wel of niet belangrijk voor ons is.
We noemen de naam Jezus. Van Hem hebben we allemaal gehoord. Hij heeft vroeger echt geleefd. Zijn leven en dood zijn zo bekend geworden dat op de hele wereld veel mensen verhalen over Jezus kennen.
Wij krijgen thee met een koekje erbij en kunnen intussen opschrijven welke verhalen over Jezus we kennen en misschien wel heel mooi vinden. Dat zijn er een heleboel. De bijzondere geboorte in Bethlehem, de zieke man die door vrienden via een opening in het dak voor de voeten van Jezus werd gelegd, het delen van brood en vis na een boeiende vertelling van Jezus, de storm op het meer, waar Jezus de storm liet stoppen en Petrus over het water naar Jezus wilde lopen, Zijn sterven aan het kruis, de opstanding en de belofte dat Jezus terug zal komen en dat dan de wereld goed zal zijn voor alle mensen die er mogen wonen.
Jezus die God is, maar ook mens. Die dus alles wat wij beleven kan begrijpen. We zullen vast nog meer over Hem horen.
De volgende keer op 16 november gaan we gewoon weer starten thuis bij Ankje Dijkstra.
We willen dan graag een bezoekje brengen aan de Bron, en daar alle bijzondere voorwerpen bekijken die in kerkdiensten een rol spelen.
terug