Coronavirus Coronavirus


Gemeente van Anjum. U volgt natuurlijk allemaal in het nieuws de berichtgeving over het Corona-virus. In verband hiermee heeft de classis Fryslân besloten dat kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers in elk geval tot 1 april moeten worden afgelast en kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers dringend worden ontraden. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. 
Kerkelijke bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn moeten worden uitgesteld om de verspreiding van het virus niet onnodig een kans te geven. Na overleg heeft uw kerkenraad besloten het advies van de classis op te volgen en daarmee ook het voorbeeld te volgen van de gemeentes om ons heen. Dat betekent dat onze kerkdiensten in de maand maart komen te vervallen. Na 1 april wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De volledige brief van de classis Fryslân is te vinden op onze website. Een moeilijke maar onder deze omstandigheden noodzakelijke beslissing.

Namens de kerkenraad,
Anneke Visser

link:Brief Classis
terug