Zendingsfair 11 nov. 2017 Zendingsfair 11 nov. 2017


Wat kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde zendingsfair! De bijdragen van idereen waren hartverwarmend. 's Ochtens startten we met de visverkoop. In de Michaëlkerk was het 's middags erg gezellig tijdens de verschillende concerten en werd er uit volle borst meegezongen. Aan het eind van de middag was het gebak op, de grabbelton leeg en stond er nog maar weinig koopwaar op de tafels. Dit alles leverde het geweldige bedrag van € 1697,45 op. We willen idereen heel erg bedanken voor zijn of haar bijdrage op welke wijze dan ook.

Zending en Evangelisatiecommissie
terug