Oratorium 'Het Nieuwe Jeruzalem'. Oratorium 'Het Nieuwe Jeruzalem'.


Het Nieuw Jeruzalem , het verhaal uit Openbaring

In dit oratorium volgen we in grote lijnen het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit het boek Openbaring.
De teksten worden afgewisseld met gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Zo komt de werkelijkheid van het aardse leven in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft.
Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede ,trouw en gerechtigheid. Ook de vraag van de discipelen over het “wanneer” van Zijn wederkomst , de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en het Dies Irea ( dag des oordeels) bepalen ons tot de ernst van dit onderwerp.
De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars, voeren ons naar de bede: Kom , Heer Jezus ,Kom.
Het werk wordt uitgevoerd door zo’n 50 koorleden met een orkest.
We hopen dat jullie er van zullen genieten.
terug