Week van het gebed Week van het gebed
In Anjum geven we invulling aan deze week door op woensdagavond 21 januari in het Lokaal naast de Michaëltsjerke samen te komen voor een vesper (avonddienst), die in het teken zal staan van het gebed in verbinding met het thema ‘Dorst?’. Iedereen mag zelf ook gebedspunten aandragen. We komen om 19.00 uur samen. Van harte welkom. Meer informatie over de Week van Gebed op http://www.ea.nl/wvgthema.
terug