Veertigdagentijd 2022 Veertigdagentijd 2022


‘Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten’
Vanuit de kerkenraad is het idee ontstaan om in de lijdenstijd met ingang van 15 maart elke week een keer samen te komen .
We willen dan stil staan bij het lijden van Jezus Christus, vanuit de Bijbel, in bezinning en gebed.
De eerste keer is op dinsdag 15 maart. Daarna op 22 en 29 maart en op 5 en 12 april.
Telkens op dinsdag om 19.30 u. in het lokaal bij de Michaëlkerk, en duurt ongeveer een uur.
Als wij beseffen dat  ‘Het zijn mijn zonden die Hem zó doen lijden’  vieren wij straks ook werkelijk Pasen: Jezus leeft !
U bent allen van harte welkom

Let op; de genoemde bijeenkomsten zijn van de woensdag naar de dinsdagavond gegaan!!
terug