Zondag 13 jun 2021  om 09.30 uur
Voorganger: ds. G. Schouten, Echteld
Zondag 13 juni - Michaëlkerk
Organist: W. Dijkstra - de Groot

terug