Zondag 13 okt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier
Zondag 13 oktober - Michaëlkerk
Organist: W. Dijkstra - de Groot

terug