Tienergroep 30 november Tienergroep 30 november

Regels. Thuis zijn die er, en op school ook. Soms lastig, maar meestal met een goede bedoeling. Zoals bijvoorbeeld:  tassen inpakken voor je kleine broer naar bed gaat. Anders wordt hij weer wakker door jouw lawaai. Of op tijd naar bed. Gewoon omdat je de volgende dag weer fit moet zijn.
Zo heeft God ook regels gegeven aan zijn volk.
Dat gebeurde op een speciaal moment. Nadat het volk van Israël jarenlang onderdrukt was in het land Egypte had God ervoor gezorgd dat hier een einde aan kwam. Als vrije mensen waren ze nu onderweg naar het land Kanaän. Daar maakt God zijn regels bekend. Tien regels zijn het. Over de omgang met God, die het leven heeft gegeven, en over de omgang met andere mensen. Regels met goede bedoelingen. Eerbied voor God, de grote Bevrijder, geen andere goden, ook niet bidden voor beelden, niet zomaar de naam van God overal bij halen, één dag per week apart houden voor uitrusten en God eren.  Respect voor je ouders, niemand vermoorden, niet met andermans vrouw of man gaan, niet stelen en afblijven van dingen die van een ander zijn.  
In de grote bibliotheek van de bijbel staan nog veel meer regels.  Vooral in de boeken van de wet en de profeten.  Mozes krijgt een samenvatting in tien woorden.
Later heeft Jezus het nog makkelijker gezegd. De eerste en belangrijkste regel is:  De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: van de mensen om je heen moet je net zoveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.

 
Clubstriid Clubstriid

Hallo wij zijn Anka en Aukje. Wij hebben mee gedaan aan clubstreet en vonden het heel leuk! Als eerste moesten we met 8 tegelijk 10x over een touw springen. Toen moesten we met een ei op een lepel naar de overkant lopen. Hij viel niet vaak maar bij Anka en Aukje natuurlijk wel weer L. Daarna moesten we een rap of een quiz maken over gezondheid. Wij deden met nog een aantal meiden een rap hij was heel cool en swaggerig. Na het rappen of quiz maken moesten we door Anjum om flessen te verzamelen en foto’s maken van mensen in hun sportkleding. Tot slot moesten we met een bal flessen om kegelen. Dat was niet zo’n succes, want de ballen vlogen alle kanten op. Dat was onze clubstreet. Het was heel leuk en we werden 3e!!!!

 
Nacht zonder dak 26 september 2015

Nacht zonder dak 26 september 2015

U heeft ze misschien wel door het dorp zien trekken tijdens het startweekend: de jeugd van de club. Met touwen, grote stukken karton en zeil togen zij door het dorp, om in de tuin van dominee een schuilplek voor de nacht te bouwen. Het doel van deze nacht zonder dak was om eens zelf te ervaren hoe het is om een nacht zonder fijn bed en warm huis te vertoeven.
Nadat de meeste bouwsels slaapbestendig waren gemaakt werden de groepjes elders gedropt om vervolgens via de landerijen en sloten weer huiswaarts te keren.
Bij thuiskomst wachtte daar een heerlijke snack en was het tijd om ons in onze zelfgemaakte hutjes terug te trekken en te overnachten. Na een korte en koude nacht hebben we met z'n allen het ontbijt klaargemaakt voor u en jou. Wat een geweldige opkomst! Dat was erg mooi om mee te maken. Vervolgens hebben we deze nacht zonder dak afgesloten met een prachtige kerkdienst, waarna velen van ons heerlijk in hun eigen warme bedje kropen alwaar zij alles nog eens overpeinsden.

Een hartelijke groet,

Clubleiding en jeugdouderlingen

lees meer »