Peaske Power 2015 Peaske Power 2015
Op Eerste Paasdag wordt de Peaske Power weer georganiseerd voor de regio.


Jongerenband Lifenote.

Zondagmiddag 5 april vindt deze dienst 's middags om 14.00 uur plaats in De Bron te Anjum.
Het thema van de dienst is 'Alive' en de dienst wordt geleid door ds. L. Adema van Metslawier-Niawier.
Jongerenband Lifenote zorgt wordt de muzikale klanken.

Jong en oud is van harte welkom!
 
terug