Nieuws van de tienergroep. Nieuws van de tienergroep.

Dat is het boek waaruit wij hebben gewerkt.
Als het over de ander gaat, moet je eerst bedenken wie je zelf bent.
Waar kom je vandaan, wie heeft jou het leven gegeven?  Wat doe je met je leven? Je gaat steeds meer eigen keuzes maken; niet meer alleen doen wat je omgeving van je verwacht. Je vindt een eigen weg in het leven. Je vraagt je af: “heb ik iets met God te maken of God met mij? En hoe ga ik om met anderen? Ook over andere godsdiensten praten we.
We lezen verhalen over God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We vertellen over de doop. Dat je bij God mag horen. Dat je eigenlijk ook heel veel op God lijkt, want zo ben je gemaakt. Je kunt een medemens voor anderen zijn.
We brengen een bezoek aan de Michaëlkerk en ontdekken  dat onze families hier al eeuwenlang kwamen om dezelfde bijbel verhalen te horen.
We maken kennis met Jezus van Nazareth, die vanuit God naar de aarde kwam om ons voor te doen en te vertellen hoe het zal gaan in het koninkrijk van God.  En… als iets mislukt.. geen nood. Daarvoor kwam Jezus juist naar de aarde. Om akeligheden weg te gummen. Nieuwe dag, nieuwe kans.
Over de feesten leren we. Wat we vieren en waarom. Vooral de 40 dagen tijd en het Paasfeest.
En het Pinksterfeest, over kracht en bezieling.
Om de twee weken komen we een uurtje bij elkaar. In de kerstvakantie zijn appelflappen gebakken en in februari hebben we van de opbrengst  dozen vol boodschappen naar de voedselbank gebracht. Dit i.s.m. de diaconie.

Aan het eind van het seizoen hebben alle aanwezigen het boek “ Pasen met de zandtovenaar” gekregen. Met dvd. Een passende herinnering aan een goede tijd.
terug